Kontakt

Członkowie Zarządu: Ewa Rybkiewicz – Prezes Zarządu, Anita Kubetius – Wiceprezes Zarządu, Agnieszka Kamińska – Członek Zarządu

Organ wydający KRS: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy 10 000,00 PLN wpłacony w całości, NIP: 8542388542, REGON: 320961281, KRS Nr 0000378022Przychodnia Lekarska Nr1

 • Przychodnia Lekarska Nr 1
  ul. Wojska Polskiego 24,
  73-110 Stargard Szceciński
  tel. (91) 578-76-79
  fax. (91) 578-76-76
  E-mail: biuro@medisar.info

 • Rejestracja
  tel. (91) 578-76-60

 • Dyrektor
  tel. (91) 578-76-70
  fax. (91) 578-76-76

Przychodnia Medycyny Rodzinnej Nr 2

 • Przychodnia Medycyny Rodzinnej Nr 2
  ul. Główna 2
  73-102 Stargard Szceciński
  tel. (91) 576-07-77
  E-mail: biuro@medisar.info

Przychodnia Medycyny Rodzinnej Nr 3

 • Przychodnia Medycyny Rodzinnej Nr 3
  ul. Kilińskiego 3
  73-110 Stargard Szceciński
  tel. (91) 577-68-12
  E-mail: biuro@medisar.info